Det haver så nyligen regnet oprindelig tekst

Det haver så nyligen regnet – Højskolesangbogen

Det haver så nyligen regnet

Det haver så nyligen regnet er inspireret af en i forvejen kendt folkevise. Johan Ottosen skrev sin tekst til den kendte melodi og brugte samme indledende …

Sangen blev første gang sunget i 1890 og blev hurtigt de danske sønderjyders kampsang i håbet om en genforening med Danmark. Tyskerne opfattede danskernes sange som et farligt agitationsmiddel, og den sønderjyske sprogforening måtte advare mod at synge sangen. I Sønderjylland har den bevaret sin popularitet.

Det haver så nyligen regnet. Digt af Johan Ottosen

Det haver så nyligen regnet. Digt af Johan Ottosen, | Grænseforeningen.dk

1. Det haver så nyligen regnet, det har stormet og pisket i vor lund; frø af ugræs er føget over hegnet, åg på nakke og …

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (2) – Ugle.dk

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (2)

Det haver så nyligen regnet, det har stormet og pisket i vor lund. Frø af ugræs er føget over hegnet, åg på nakke og lås for vor mund.

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (2)

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (1) – Ugle.dk

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (1)

Det haver så nyligen regnet, og de træer, de dryppe endnu. Hvasse vind, tjørnen stind har dig såret, de har revet din kåbe itu. Men trods …

Gamle Danske Sange: Det haver så nyligen regnet (1)

Nye og gamle sange – Tilflytterservice

Fra fjendskab til venskab

”Det haver så nyligen regnet” er oprindeligt en gammel folkevise. I 1890 skrev Johan Ottosen en ny tekst, og sangen blev forvandlet fra at være en sang om …

Det haver så nyligen regnet – ambirk.eu

Det haver så nyligen regnet

Der er to par linjer, der hyppigt anvendes af tredje vers af Johan Ottesens (1859-1904) sang fra 1890. Sangen er oprindelig skrevet til en fest i …

Det haver så nyligen regnet – Fest ABC

Det haver så nyligen regnet, og de træer, de dryppe endnu; hvasse vind, tjørnen stind har dig såret, de har revet din kåbe itu. … stander jeg dig dog alle tider …

Johan Ottosen (1859–1904) – Det haver saa nyligen regnet

Johan Ottosen: »Det haver saa nyligen regnet«

Det haver saa nyligen regnet, · det har stormet og pisket i vor Lund. · Frø af Ugræs er føget over Hegnet — · Aag paa Nakke og Laas for vor Mund. · Aarets Løb har …

Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Målet er intet mindre end at samle hele den ældre danske lyrik, men indtil videre indeholder Kalliope et forhåbentligt repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning.

Den danske sangskat: Det haver så nyligen regnet – BibZoom |

14. okt. 2019 — Det er også de følelser, der gennemstrømmer den nye tekst til den gamle kærlighedsvise. Johan Ottosen skrev den til et møde for sønderjyder, han …

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr – Sigurd Barrett

Det har været et vildt og voldsomt regnvejr

Tekst: Sigurd Barrett 2019. Melodi: Det haver så nyligen regnet, dansk folkemelodi. 1. Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,.

Keywords: det haver så nyligen regnet oprindelig tekst